Εκπαιδευτικά προγράμματα Δημοτικού

"βραβευμένα προγράμματα από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς" 

Robotics.jpg
Drones.jpg
3d_printing.jpg
Game programming.jpg
Εκπαιδευτικά προγράμματα Γυμνασίου - Λυκείου

"βραβευμένα προγράμματα από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς" 

Εκπαιδευτική Ρομποτική Λάρισα
Εκπαιδευτική Ρομποτική Λάρισα
Εκπαιδευτική Ρομποτική Λάρισα
Εκπαιδευτική Ρομποτική Λάρισα
Εκπαιδευτική Ρομποτική Λάρισα

Σε αίθουσες πλήρως εξοπλισμένες 

με τα καλύτερα εκπαιδευτικά κιτ