Στο Project Based Lab οι μαθητές θα υλοποιήσουν καινοτόμα project με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία:

 • Οι μαθητές σχεδιάζουν μοντέλα σε προβλήματα πραγματικών καταστάσεων (ή και βιομηχανικών), λαμβάνοντας υπόψιν πλήθος παραμέτρων και απαιτήσεων
 • Οι μαθητές σχεδιάζουν, εφευρίσκουν, μοιράζονται και ανταλλάσσουν ιδέες, πάνω σε ευρύ επιστημονικό πεδίο
 • Οι μαθητές εφαρμόζουν μαθηματικές και επιστημονικές αρχές σε διαθεματικά project
 • Οι μαθητές αναπτύσσουν υπολογιστική σκέψη ενώ ερευνούν και προγραμματίζουν ρομποτικές κατασκευές.

Ενδεικτικά project τα οποία θα υλοποιήσουν οι μαθητές:

 • Κατασκευή και προγραμματισμός 3D εκτυπωτή
 • Προγραμματισμός Drones
 • IOT- Wearables  (Internet Of Things )
 • Space Balloon project
 • Raspberry PI + Arduino
 • Robot and Art
 • Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τις ανάγκες και απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 10-18 ετών.