Οι εκπαιδευτικοί μας στόχοι

Στον STEM Robotics Education έχουμε ως στόχο την δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού  χώρου, ανοικτού στην κοινωνία, με την καλλιέργεια μιας ανοιχτής συνεργατικής κουλτούρας.

Στόχος 1: Αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για εκπαίδευση σε επιστήμες που καλύπτονται από το STEM, με την δημιουργία και ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με το STEM.

Στόχος 2: Παροχή ευκαιριών στους μαθητές να ανακαλύψουν τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα, να διερευνήσουν τις μελλοντικές οδούς σταδιοδρομίας τους και να δημιουργήσουν σχέδια για το μέλλον τους.

Στόχος 3: Υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού πλάνου που υποστηρίζει τη μάθηση των μαθητών, την ευημερία βασισμένων σε πέντε σημεία κλειδιά: Επιμονή, Έρευνα, Επικοινωνία, Συνεργασία και Δημιουργικότητα.

Στόχος 4: Συνέχιση της δημιουργίας και βελτίωσης εναλλακτικών αξιολογήσεων για τη μέτρηση της μάθησης των μαθητών.

Εκπαιδευτική Ρομποτική Λάρισα