Οι εκπαιδευτικοί μας στόχοι

Στον STEM Robotics Education έχουμε ως στόχο την δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού  χώρου, ανοικτού στην κοινωνία, με την καλλιέργεια μιας ανοιχτής συνεργατικής κουλτούρας.

Στόχος 1: Αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για εκπαίδευση σε επιστήμες που καλύπτονται από το STEM, με την δημιουργία και ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με το STEM.

Στόχος 2: Παροχή ευκαιριών στους μαθητές να ανακαλύψουν τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα, να διερευνήσουν τις μελλοντικές οδούς σταδιοδρομίας τους και να δημιουργήσουν σχέδια για το μέλλον τους.

Στόχος 3: Υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού πλάνου που υποστηρίζει τη μάθηση των μαθητών, την ευημερία βασισμένων σε πέντε σημεία κλειδιά: Επιμονή, Έρευνα, Επικοινωνία, Συνεργασία και Δημιουργικότητα.

Στόχος 4: Συνέχιση της δημιουργίας και βελτίωσης εναλλακτικών αξιολογήσεων για τη μέτρηση της μάθησης των μαθητών.

Εκπαιδευτική Ρομποτική Λάρισα
STEM Robotics Education
Εκπαιδευτικός Οργανισμός
Ηρώων Πολυτεχνείου 194,3 ορ., Λάρισα
     2410280081
Δομή ΚΔΑΠ
Ηρώων Πολυτεχνείου 194,2 ορ., Λάρισα
     6937750244
  • Facebook
  • Instagram

© 2020 by STEM Robotics Education,  Proudly created with Wix.com