Ο STEM Robotics Academy συμμετέχει σε φεστιβαλ και Επιστημονικά συνέδρια με στόχο την διάχυση καλών πρακτικών καθώς και την ενίσχυση των Επιστημονικών και Ερευνητικών μας δεξιοτήτων.

Το 2017 συμμετείχαμε στο 8th International Conference on Robotics in Education (RiE2017 – Sofia, Bulgaria 26-28/4/2017). Στο συνέδριο παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου ER4STEM το οποίο εκπονήσαμε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Επίσης πραγματοποιήσαμε πλήθος εργαστηριακών παρουσιάσεων σε φεστιβαλ, ημερίδες, δημόσια σχολεία κ.τ.λ.