Στόχος μας είναι ο STEM Robotics Academy να αναγνωριστεί από την εκπαιδευτική κοινότητα ως εθνικός ηγέτης στην εκμάθηση βασισμένη σε προγράμματα και στην εκπαίδευση STEM. Οι μαθητές μας  που αποφοιτούν από τα σχολεία τους, να έχουν την επιθυμία να συνεχίσουν τις σπουδές τους  σε Επιστήμες του πεδίου STEM.

Με την πάροδο του χρόνου, ο STEM Robotics Academy θα διερευνήσει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους αλλά και θα επιδιώξει συνεργασίες με άλλους Εκπαιδευτικούς και Ερευνητικούς φορείς.

Ο χώρος εκπαίδευσης μας αποπνέει μια ατμόσφαιρα που μοιάζει με επιστημονικό εργαστήριο Πανεπιστήμιου ή βιομηχανίας  και παρέχει στους μαθητές ένα περιβάλλον όπου μπορούν να μάθουν και να δημιουργήσουν. Σε αυτό το χώρο, ο STEM Robotics Academy φιλοξενεί εκπαιδευτικούς και σχολεία, όπου οι  επισκέπτες μαθαίνουν από τους εκπαιδευτές μας σχετικά με την εκμάθηση βασισμένη στις Επιστήμες  του STEM. Tα  εργαστήρια μας διαθέτουν την τελευταία εκπαιδευτική τεχνολογία (3D printers, Drones, Robotic Kits).