Στον STEM Robotics Academy πιστεύουμε στις συνεργασίες.

Συμμετέχουμε στην διοργάνωση φεστιβάλ, συνεδρίων και διαγωνισμών.

Το 2017 συμμετείχαμε στο ερευνητικό πρόγραμμα “ER4STEM” του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας):

The ER4STEM Project: Educational Robotics for STEM, H2020- Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people.

Συμμετέχουμε στην ίδρυση του εκπαιδευτικού γραφείου  της ESA (European Space Agency) στην Ελλάδα , το ESERO.

Διοργανώσαμε τον 5ο Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WROHellas, σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ, το Σύλλογό Καθηγητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν.Λάρισας, το Σύλλογό Καθηγητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν.Βόλου,  και το παράρτημα ν.Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη συνεργασιών στον Εκπαιδευτικό αλλά και Ερευνητικό τομέα με αναγνωρισμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.