Η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ένωση για την Προώθηση των Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Ρομποτικής “S.T.E.M. Robotics Academy”, είναι ένας Εκπαιδευτικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα την Λάρισα.

Στην ομάδα μας συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, ερευνητές, επιστήμονες, αλλά και επαγγελματίες με αγάπη και ενδιαφέρον για τις επιστήμες των πεδίων STEM (Science,  Technology, Engineering, Mathematics) και την Εκπαιδευτική Ρομποτική.

Στην STEM Robotics Academy εκπαιδεύουμε την επόμενη γενιά επιστημόνων, μηχανικών,σχεδιαστών, καινοτόμων κατασκευαστών και επιχειρηματιών. Οι μαθητές μας με την χρήση καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης, εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και διαμέσου των Επιστημών των πεδίων του STEM, εκπαιδεύονται  στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Ως μέρος της εκπαίδευσης οι μαθητές υλοποιούν project και συμμετέχουν σε φεστιβάλ, συνέδρια, διαγωνισμούς.