Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM ROBOTICS 2019-2020!!!

H STEM ROBOTICS ACADEMY προσφέρει νέα προγράμματα για μαθητές από 4 έως 18 χρονών!!!
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από 13 Σεπτέμβρη.
Όλα τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια 32 εβδομάδες (μέχρι τέλη Μαΐου).
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια 1 ώρα και 45 λεπτά.
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από 2 Σεπτεμβρίου (καθημερινά 10:00-13:00 και 18:00-21:00).

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2019-2020: